: Autor: Redakcja Komentarze: 0

Rozdzielność majątkowa to w ostatnich czasach temat topowy. Dzieje się tak dlatego, że małżonkowie coraz częściej chcą wprowadzić tę zasadę do swojego małżeństwa. Pełni ona zazwyczaj formę zabezpieczenia, która zapewnia każdemu z małżonków wyłączną własność jego majątku. Czym jest rozdzielność majątkowa, kiedy się ją stosuje i jaki jest koszt jej dokonania – wszystkiego dowiesz się z treści niniejszego artykułu. 

Co to rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa to jedna z możliwych zasad, według której rozkładają się stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami. Polega ona na tym, że małżonkowie całkowicie rozdzielają swoje majątki. Nie tworzą wspólnoty majątkowej, nie posiadają wspólnych nieruchomości, a majątek, którego każdy z osobna się dorobił, jest wyłączną własnością jednej osoby, pomimo tworzenia wspólnoty małżeńskiej. Co ważne, każdy z małżonków jest właścicielem praw i przedmiotów, w których posiadanie wszedł w trakcie, jak i przed zawarciem związku małżeńskiego. Małżonkowie zarabiają na własny rachunek, przedmioty, które zakupią całkowicie za własne pieniądze, są ich wyłączną własnością. Jeśli panuje rozdzielność majątkowa, a małżonkowie kupią wspólnie jakiś przedmiot, np. nieruchomość, stają się współwłaścicielami. 

Dlaczego się ją stosuje?

Rozdzielność majątkowa jest bardzo wygodna w przypadku, gdy np. stan posiadania małżonków znacząco się różni. Przykładowo, gdy żona wnosi do małżeństwa bardzo duży majątek, a mężczyzna nie posiada właściwie nic, dobrym posunięciem kobiety, będzie ustanowienie rozdzielności majątkowej. W sytuacji rozwodu, cały majątek wróci do niej, a mężczyzna pozostanie tylko z tym, na co sam sobie zapracował. Bardzo często rozdzielność majątkowa jest ustanawiana, gdy jeden z małżonków posiada pokaźne długi. Pozwala to na uniknięcie przechodzenia długów z jednego małżonka na drugiego. Powszechnie stosuje się również rozdzielność majątkową, w sytuacji gdy jeden z małżonków posiada działalność gospodarczą. W razie niepowodzenia biznesu, egzekucja następuje z majątku tylko jednego małżonka, a nie z majątku obojga. Rozdzielność majątkowa jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem na przyszłość, które pozwala zachować to, na co się zapracowało.

Jak ją osiągnąć?

Rozdzielność majątkowa jest zawierana w formie aktu notarialnego. Akt ten popularnie nazywa się intercyzą. Akt notarialny można podpisać w trakcie trwania małżeństwa i w tym przypadku akt obowiązuje od momentu podpisania. W sytuacji gdy zostaje podpisany przed zawarciem małżeństwa, jego moc działa dopiero od momentu zawarcia związku małżeńskiego.

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa maksymalnie kosztuje ok. 500 zł. W większości przypadków cena wynosi 400 zł, jednak trzeba do niej doliczyć podatek VAT  w wysokości 23% oraz koszt wypisów aktu notarialnego. Cały proces nie jest więc drogi, ani zbyt czasochłonny, dlatego warto pomyśleć nad wdrożeniem rozdzielności majątkowej, jeśli przesłanki wskazują na przydatność tego ustroju.

Leave a Comment